linkedin logo bw
twitter logo bw
facebook logo bw
IFR ZIET 5 GROTE ROBOTTRENDS
Het aantal jaarlijkse installaties van industriële robots is binnen tien jaar (2010-2019) meer dan verdrievoudigd en bereikte 381.000 eenheden in fabrieken over de hele wereld. Lees meer
SCHNEIDER MODICON SWITCH
Een industriële “switch” moet betrouwbaar, cyberveilig, compatibel én robuust zijn. Lees meer
KIM POVLSEN LEIDT UNIVERSAL ROBOTS
Teradyne maakt bekend dat Kim Povlsen is benoemd tot voorzitter van Universal Robots. Lees meer
prev
next

New product SMC: Digital Flow Switch Manifold for Water

 

 

AFSCHAFFEN PROEFPERIODE VERHOOGT ONTWIKKELINGSKANS

30/11/2016

Uit een onderzoek van HR-dienstverlener Acerta blijkt dat er momenteel minder nieuwe contracten van onbepaalde duur na zes maanden worden stopgezet dan dat dit vroeger het geval was.

In 2014 werd, met de komst van het eenheidsstatuut tussen arbeiders en bedienden, de proefperiode van zes maanden bij arbeidsovereenkomsten afgeschaft.

Vóór het eenheidsstatuut was het einde van die zes maanden cruciaal voor de werkgever: tijdens de eerste 6 maanden van uitvoering van het contract konden zowel werkgever als werknemer de arbeidsovereenkomst beëindigen met een opzeg van 7 dagen (zelfs maar 3 dagen als de arbeider tijdens de eerste 6 maanden de arbeidsovereenkomst beëindigde). Daarna werd de duur van de te respecteren opzeggingstermijn onmiddellijk veel langer, en bijgevolg de ontslagkost beduidend hoger.

De afloop van de proefperiode was in het verleden een duidelijk kantelmoment, die er voor zorgde dat deze datum met stip in de agenda werd aangeduid. Dit leidde er toe dat ondernemingen een zeer bewuste evaluatie deden van het functioneren van hun nieuwe medewerker tegen het aflopen van deze proefperiode. Ook werknemers beslisten tegen deze vervaldatum of dit nu de job was of het bedrijf waarin ze gedurende langere tijd wilden tewerkgesteld worden.

Sinds 2014 is dat ultieme beslissingsmoment er niet meer, en dat wordt duidelijk weerspiegeld in het aantal ontslagen tijdens de eerste zes maanden van arbeidsovereenkomsten. Vóór 2014 werd 18,7 procent van de arbeidsovereenkomsten stopgezet gedurende de eerste zes maanden, na 2014 daalde dit percentage tot 13,4 procent of een daling van 28 procent.

Omdat die D-day na zes maanden er niet meer is, wordt de nieuwe werknemer/werkgever een langere inwerkperiode gegund. ‘De financiële druk bij de werkgever om uiterlijk na 6 maanden te beslissen over de arbeidsovereenkomst is volledig weggevallen, waardoor de samenwerking over een langere periode en in een breder perspectief bekeken kan worden’, aldus Tom Vlieghe, Director Talent Orientation van Acerta. ‘De keerzijde van de medaille is dat er nu mogelijks geen evaluatiemoment meer ingelast wordt na de eerste maanden, waardoor mensen langer in een job kunnen blijven zitten die niet bij hen past.

Cijfers van Acerta leggen wel grote verschillen tussen de bedrijven bloot. Van de nieuwe vaste contracten die kleine ondernemingen met minder dan 20 werknemers aanbieden, wordt 17,4 procent binnen de zes maanden stopgezet. Grote ondernemingen met meer dan 200 werknemers zetten slechts 7 procent van de nieuwe contracten stop. Dat komt omdat werkgevers in kleine bedrijven een nauwer contact hebben met hun personeel en ze zich daardoor sneller een volledig beeld kunnen vormen van het betrokken personeelslid.

In grote bedrijven (méér dan 200 medewerkers) stappen ook meer werknemers zelf op dan dat er door de werkgever aan de deur worden gezet. Als een contract binnen de zes maanden werd stopgezet, was dat in 38 procent van de gevallen op vraag van de werknemer en slechts in 26 procent op vraag van de werkgever.

www.acerta.be

 

Content Partners

logoIMmetrand

INDUMOTION

InduMotion vzw is de Belgische vereniging van fabrikanten, invoerders en verdelers van diensten en materiaal voor …

Lees meer ...

 

 

 

Partners

logopagina