linkedin logo bw
twitter logo bw
facebook logo bw
INDUMATION.BE UITGESTELD NAAR 2022
Er is beslist om de vakbeurzen INDUMATION.BE en Indumation Network Event (INE) qua data te heroriënteren. Lees meer
WEBINAR SMC OVER SENSOREN
Persluchtspecialist SMC organiseert op 27 mei een webinar over het doordacht gebruik van sensoren. Lees meer
OPINIE: DATA ZIJN DE NIEUWE KOLEN EN STAAL
Data: de kolen en staal van het nieuwe normaal. Een opinie van Bart Steukers (Agoria). Lees meer
prev
next

SIRRIS Industry 4.0 Transformation

 

 

AGORIA REAGEERT OP REGEERVERKLARING

03/10/2019

Agoria Vlaanderen wil het voortouw nemen om samen met de nieuwe Vlaamse regering een strategie uit te werken om van Vlaanderen een topregio te maken op het vlak van innovatie en digitale transformatie. 

De technologiefederatie gaat daarmee in op de expliciete oproep van Vlaams minister-president Jan Jambon in zijn regeerverklaring. Jambon zei immers dat hij in de komende maanden, samen met het bedrijfs- en het verenigingsleven en het middenveld, een strategie wil uitdokteren over hoe we Vlaanderen top kunnen maken op het vlak van innovatie en digitale transformatie. 

‘Jan Jambon zei dat alle ideeën daarover meer dan welkom zijn. Wel, de technologiesector staat klaar en wil mee aan de kar trekken’, reageert Peter Demuynck, algemeen directeur van Agoria Vlaanderen. ‘De regeerverklaring ademde immers terecht innovatie en technologie. Liefst acht keer legde Jambon de klemtoon op innovatie, vijf keer bracht hij technologie naar voor. Dit klinkt alvast veelbelovend.’Jambon zei dat dankzij technologie onze maatschappij in een razend tempo evolueert en niets nog hetzelfde zal zijn: ‘Onze hersenen moeten we nu inzetten om technologische innovaties te doen die maatschappelijke problemen oplossen. Ook in de hedendaagse digitale wereld en in de data-economie kunnen we grenzen verleggen’, klonk het.

Peter Demuynck: ‘Als technologiefederatie steken wij onze nek uit om mee te schrijven aan een nieuwe strategie die leidt tot concrete realisaties. Wij geloven dat dankzij meetbare doelstellingen, een brede betrokkenheid van de bevolking en een nauwe samenwerking tussen alle bestaande ecosystemen in Vlaanderen we tegen het einde van de legislatuur concrete resultaten kunnen boeken. Samen kunnen we zo onze regio richting de innovatieve top-5 regio in Europa stuwen waar ook Jambon vandaag op doelde. De wereld verandert inderdaad in snel tempo. Technologie en digitalisering leiden tot ingrijpende veranderingen en brengen grote opportuniteiten met zich mee. Technologie biedt bovendien vaak de meest duurzame, efficiënte en betaalbare oplossingen voor grote uitdagingen in het leven van ons allemaal. De komende jaren willen we werken aan een brede mobilisatie rond prangende vraagstukken die impact hebben op alle Vlamingen.’

Demuynck reikt alvast enkele denkpistes aan voor mogelijke maatschappelijke doelstellingen: ‘We zouden mensen hun kostbare tijd kunnen teruggeven door de files te verminderen via slimme mobiliteitsoplossingen die het verkeer veiliger en vlotter maken. In het kader van energie-efficiëntie zouden we er naar kunnen streven om tegen 2050 alle gebouwen in Vlaanderen  gemiddeld een A-label te laten dragen. Dit draagt bij tot meer wooncomfort, een betere gezondheid, minder energieverspilling en uiteindelijk ook een lagere energiefactuur. Een derde mogelijke doelstelling: via een digitaal leeraanbod en digitale coaching alle Vlamingen maximale kansen bieden op de arbeidsmarkt zodat tegen 2024 minstens tachtig procent van de bevolking effectief aan de slag is.’

Een "groot toekomstdebat" zou op een participatieve manier de strategische doelstellingen en de gedragenheid voor oplossingen in Vlaanderen kunnen capteren. Artificiële intelligentie kan een snelle verwerking en interpretatie van de resultaten toelaten. De gekozen maatschappelijke doelstellingen worden dan best met een sterk mandaat van de Vlaamse regering in een concreet actieplan uitgewerkt.

Iedereen aan zet

Om het actieplan uit te voeren, moet men volgens Agoria Vlaanderen een beroep doen op alle mensen en organisaties in Vlaanderen. Iedereen die wil bijdragen, kan een rol opnemen.  ‘Wat wij alvast voorstellen, is een digitaal platform waar alle initiatieven transparant samengebracht worden en iedereen die dit wil, zich kan engageren’, zegt Demuynck.Agoria Vlaanderen nodigt alvast de minister-president uit om in de komende weken samen het proces op te starten.

www.agoria.be

 

Content Partners

logoIMmetrand

INDUMOTION

InduMotion vzw is de Belgische vereniging van fabrikanten, invoerders en verdelers van diensten en materiaal voor …

Lees meer ...

 

 

 

Partners

ledenwebsite