linkedin logo bw
twitter logo bw
facebook logo bw
ARDIAN VERKOOPT GANTNER AAN SALTO
Ardian, een van ‘s werelds belangrijkste privé-investeringsmaatschappijen, heeft een akkoord getekend om GANTNER Electronic Austria Holding GmbH te verkopen. Lees meer
YOKOGAWA LANCEERT COLLABORATIVE INFORMATION SERVER
Yokogawa Electric Corporation heeft een Collaborative Information Server (CI Server) ontwikkeld en zal deze in januari 2021 op de markt brengen als onderdeel van de OpreX™ Control and Safety System familie. Lees meer
ACT IN TIME PARTNER VAN INOVANCE
Act in Time is met INOVANCE een nieuw partnership aangegaan om klanten een nog completer gamma aandrijving en sturing aan te bieden. Lees meer
prev
next

SMC JSY Compact 5-Port Solenoid Valve

 

 

AGORIA OVER SEPTEMBERVERKLARING

30/09/2020

'Het is nu tijd om samen het schilderij van het nieuwe Vlaanderen te schilderen', zegt Peter Demuynck, algemeen directeur van Agoria Vlaanderen.

'De Vlaamse minister-president schetste in zijn Septemberverklaring de juiste uitdagingen en doelde op een nieuwe technologische revolutie. Laat ons dit samen aanpakken. Zoals de Vlaamse primitieven zeshonderd jaar geleden de wereld verbaasden met hun schilderijen, kunnen we ook nu weer de wereld veroveren met onze technologische oplossingen die echt wereldtop zijn. De Vlaamse regering zit dankzij slimme beleidskeuzes op het juiste pad, maar moet nu ook echt vooruit gaan richting een digitale en duurzame maatschappij en gas geven om Europese koploper te worden', vindt Peter Demuynck. Agoria is vooral tevreden met de nieuwe plannen rond de ontsluiting van digitale data, de ambitie voor waterstof en de doorbraak van 5G.

Zoals verwacht stond de Septemberverklaring volledig in het teken van het herstel van de Vlaamse economie en maatschappij. 'De economische en maatschappelijke uitdagingen waar we vandaag voor staan, zijn groot, maar iedere crisis brengt een opportuniteit.' Peter Demuynck is ervan overtuigd dat Vlaanderen als sterke economische regio versterkt uit deze crisis kan komen, tenminste als de Vlaamse regering daadkrachtig optreedt. 'We kunnen niet langer wachten om broodnodige investeringen te doen in innovatie, duurzaamheid, talentontwikkeling, gezondheid en internationaal ondernemen. Deze beleidskeuzes moeten we ook volop ten gelde maken door gebruik te maken van de bijkomende Europese financieringsmogelijkheden. We vragen de regering dan ook om met een actieplan te komen om de bijkomende Europese middelen snel en efficiënt naar Vlaanderen te halen, maximaal in lijn met de Green Deal.'

Peter Demuynck geeft een aantal voorbeelden van domeinen waar de voorbije jaren heel wat voorbereidend werk is gedaan, maar waar de regering vandaag onvoldoende de krachten bundelt om uitvoering te geven aan de zaken waar algemene overeenstemming over is. Een eerste voorbeeld is de School of the Future, waarbij alle onderwijsactoren een gezamenlijke visie overeenkwamen over hoe de school van de toekomst er moet uitzien. Eén van de transformatiedomeinen was de digitale school. Reeds lang voor de coronacrisis was er dus reeds overeenstemming om hier met alle actoren, zowel in het onderwijs, als bedrijfswereld, de handen in elkaar te slaan. 'De coronacrisis heeft ons doen inzien dat we hier niet langer mee kunnen wachten. We roepen de Vlaamse regering dan ook om de omschakeling naar de school van de toekomst voluit te ondersteunen. Een tweede voorbeeld betreft de circulaire economie. Agoria luistert graag naar de ambities van de regering rond de circulaire economie. Vlaanderen heeft hiervoor alle troeven in huis, en we moeten absoluut een versnelling hoger schakelen. Vorig jaar werd een nota opgemaakt die alle wettelijke drempels voor de circulaire economie bloot legt, vele situeren zich op raakvlakken tussen beleidsdomeinen en bevoegdheden', aldus Demuynck.

Verder vraagt Agoria Vlaanderen ook om de Vlaamse onderzoeksinspanningen te valoriseren. Enerzijds door binnen de geplande budgettaire opstap richting de 3% norm, de bedrijfsgedreven innovatiesteun te verdubbelen. Op die manier geven we een technologie ‘push’ aan onze bedrijven. Anderzijds is het belangrijk om een apart financieringsinstrument voor demo- en pilootprojecten bij bedrijven. Dit is ook een belangrijke voorwaarde om vanuit Vlaanderen volop in te zetten op de strategische waardeketens die door Europa bepaald werden en waarbij we niet afhankelijk willen zijn van andere globale wereldspelers (vb. AI/CS, batterijtechnologie, waterstof, autonome en schone voertuigen enz.). 'Willen we Europese koploper worden op vlak van innovatie, dan is het belangrijk dat we duidelijke keuzes maken, onze subsidie instrumenten in dit kader herzien en hier een significant budget voor vrijmaken', zegt Peter Demuynck.

'Naast steun voor onderzoek en ontwikkeling van technologie is het ook een belangrijke vereiste over de juiste talenten te beschikken. We kijken hier niet alleen naar de instroom van talent, maar ook levenslang leren bij werknemers wordt steeds belangrijker. Hiervoor vraagt Agoria de Vlaamse regering om dringend werk te maken van de leer-en loopbaanrekening', klinkt het.

Peter Demuynck: 'Tenslotte is het voor een kleine economie als Vlaanderen ook belangrijk dat we onze innovatie kunnen versterken door ze wereldwijd te exporteren. We danken de Vlaamse regering daarom voor de versterking van de Vlaamse technologie attachés. Het zal van groot belang zijn dat zij straks een nauwe link met onze Vlaamse bedrijven en kennisinstellingen behouden om deze volop internationaal te kunnen positioneren en connecteren.'

 

 

Content Partners

logoIMmetrand

INDUMOTION

InduMotion vzw is de Belgische vereniging van fabrikanten, invoerders en verdelers van diensten en materiaal voor …

Lees meer ...

 

 

 

Partners

logopagina