linkedin logo bw
twitter logo bw
facebook logo bw

SALARISSEN IN 2023

15/12/2022

De inflatie klom in oktober 2022 naar een duizelingwekkende 12,27%.

Dat betekent ook een stijging van de lonen, door de automatische loonindexering die we in België kennen. Om te weten wat de uiteindelijke indexering zal zijn, is het afwachten tot begin januari 2023. Wat we wél al weten, is dat werknemers hoge verwachtingen hebben wat betreft salarisevolutie.  

Elk jaar polst internationaal rekruteringskantoor Robert Walters bij professionals en leidinggevenden in hun netwerk naar de salarisverwachtingen voor het komende jaar. Uit deze survey blijkt dat 47% van de werknemers hoopt een loonsverhoging te krijgen begin 2023. Werkgevers voelen de druk van de krappe arbeidsmarkt, en zijn van plan hun werknemers tegemoet te komen: 62% is van plan om een loonsverhoging bovenop de indexering te geven. Els Van Der Veken (foto), director bij Robert Walters, licht de belangrijkste bevindingen van deze survey toe. 

Het mag iets meer zijn 

De inflatie zorgt ervoor dat het leven alsmaar duurder wordt. Twee op drie werknemers is er dan ook van overtuigd dat hun werkgever rekening zal houden met de toenemende kosten voor levensonderhoud bij het beslissen of er al dan niet een salarisverhoging komt. 47% van de door Robert Walters bevraagde professionals hoopt een loonsverhoging te krijgen, en liefst zo veel mogelijk: 56% wenst een salarisstijging van 6-10% boven op de automatische loonindexering van januari. 

Hard werk moet beloond worden, zo blijkt: ruim één op twee verwacht een bonus te krijgen in het voorjaar, als blijk van appreciatie. Ook hier liggen de verwachtingen hoog: bijna één op drie wenst een bonus van 6-10% van het bruto jaarloon. Eén op vijf hoopt op een bonus van 11-15%.  

Gelukkig zijn vier op de tien werknemers tevreden met een salarisstijging die overeenkomt met de automatische indexering. Zij zijn niet van plan om extra loon te onderhandelen bij hun werkgever, voornamelijk omdat ze vinden dat hun loon in lijn ligt is met het werk dat ze doen, of omdat hun werkgever nog steeds financiële gevolgen ondervindt van de pandemie. 14% geeft aan niet van plan te zijn een salarisverhoging te vragen uit angst hun job te verliezen. 

Salaris belangrijker dan werkzekerheid 

Volgens Robert Walters geeft maar liefst 58% van de bevraagde werknemers aan dat het maximum uit hun salarispotentieel halen op dit moment belangrijker is dan werkzekerheid. Als dat betekent dat ze hiervoor van job moeten veranderen, dan is vier op de tien werknemers daartoe bereid. Het vertrouwen snel een nieuwe job te vinden is er, dus organisaties hebben er alle belang bij om rekening te houden met de verwachtingen van hun medewerkers willen ze toptalent aan boord houden.  

Els: 'Is een loonsverhoging bieden bovenop de indexering financieel moeilijk haalbaar, dan kan er ook gekeken worden naar alternatieve manieren van verloning. Denk hierbij bijvoorbeeld aan een uitbreiding van het pakket aan extralegale voordelen, het aanbieden van extra opleiding of werknemers meer flexibiliteit qua werkuren en werkplek gunnen.' 

Werkgevers komen werknemers tegemoet 

Uit dezelfde survey van Robert Walters blijkt dat de meeste werkgevers (90%) zich zorgen maken om het tekort aan talent in hun sector, voornamelijk op senior/teamleader niveau. Gelukkig zijn ze zich ervan bewust dat salaris een belangrijke rol speelt op dit moment: 62% is dan ook van plan om z’n medewerkers een loonsverhoging te bieden bovenop de indexering, hopend dat dit medewerkers zal overtuigen om aan boord te blijven. Ook qua bonus hoeven werknemers niet te vrezen: 70% van de bevraagde organisaties is wel degelijk van plan om hun medewerkers financieel te bedanken door een bonus te geven. 

'Naast het gebrek aan sollicitanten, vrezen werkgevers dat ze potentieel talent zullen mislopen door de huidige ‘war for talent’. Het gebeurt dan ook steeds vaker dat organisaties tegen elkaar opbieden om sollicitanten toch maar te overtuigen voor hun organisatie te kiezen. Nooit eerder kregen organisaties in deze mate te maken met sollicitanten die een tegenaanbod krijgen van hun huidige werkgever, in de hoop dat ze toch niet vertrekken wanneer ze ontslag indienen', zegt Els. 

Nieuwkomer soms bron van frustratie op de werkvloer 

Sollicitanten kiezen bedrijven. Het lijkt de omgekeerde wereld wel, maar het is een feit dat organisaties alsmaar meer moeite moeten doen om talent te overtuigen voor hun organisatie te kiezen. 'Vaak moeten werkgevers diep in de buidel tasten om nieuwe medewerkers aan boord te halen. Dat klinkt als een droom voor sollicitanten, maar kan voor heel wat frustraties zorgen op de werkvloer. Want hoe je het ook draait of keert: mensen praten over hun loon, ook met collega’s. Wanneer dan blijkt dat (vaak jongere) nieuwe medewerkers quasi evenveel verdienen dan werknemers die al een aantal jaren in dienst zijn, kan de werksfeer hieronder lijden, of erger zelfs: de reden zijn waarom ervaren medewerkers ontslag nemen', besluit Els Van Der Veken. 

Content Partners

logoIMmetrand

INDUMOTION

InduMotion vzw is de Belgische vereniging van fabrikanten, invoerders en verdelers van diensten en materiaal voor …

Lees meer ...

 

 

 

Partners

ledensept2022