Selecteer de taal

  • facebook logo
  • linkedin logo
  • twitter logo

Een opiniestuk van Geert Noels in De Standaard over de Antwerpse haven zorgt voor ophef.

Geert Noels plaatste een vraagteken bij de veelgehoorde stelling dat ‘de Antwerpse haven de groeimotor is van de Vlaamse economie.’

Noels bevestigt dat de Antwerpse haven zeer belangrijk is voor de Belgische economie, maar voegt eraan toe dat niet de containertrafiek maar wel de maakindustrie altijd de motor is geweest van welvaart.

Volgens Noels moeten nieuwe investeringen in de haven kritisch worden doorgelicht. Zo vraagt hij zich af of de bouw van het Saefthinghedok – waarvoor het dorpje Doel plaats moest ruimen – wel opportuun is. Dat dok bouwen zou ‘de vergissing van de eeuw’ zijn, aldus Noels.

De uittredend haventopman Eddy Bruyninckx noemde in een reactie op Radio 1 het opiniestuk van Noels op zijn beurt de ‘vergissing van de eeuw’. Haveneconoom Eddy Van de Voorde reageerde dat als zijn studenten dit zouden schrijven bij hun examen, ze in september terug mogen komen.

Vlaams havencommissaris Jan Blomme meent dat Noels het toenemende belang van de containeroverslag op de werkgelegenheid en de toegevoegde waarde onderschat. De goederenoverslag is goed voor 14.200 voltijdse jobs in Antwerpen. In de Rotterdamse haven gaat dat over 9.000 jobs. Nochtans is Rotterdam qua tonnage goederen dubbel zo groot als Antwerpen. Wat volgens Blomme wijst op het belang dat in Vlaamse havens wordt gehecht aan daadwerkelijk toegevoegde waarde.

Het dorp wordt voorlopig wel weer (even) woongebied. De Raad van State heeft een deel van het gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan (GRUP) vernietigd. Eerder had ook de auditeur al een negatief advies gegeven. Door de beslissing is er geen juridische basis meer voor de ontwikkeling van de Saefthinghe-zone en wordt Doel weer woongebied.

Inmiddels loopt er een speciale procedure van ‘complex dossier’, waardoor de Vlaamse overheid alternatieven kan onderzoeken met eenvoudigere inspraak- en vergunningsprocedures. In het voorjaar wordt een voorkeursalternatief verwacht. Als opnieuw voor het Saeftinghedok wordt gekozen, zal Doel toch verdwijnen. Het Havenbedrijf heeft altijd gezegd het Saefthingedok tegen 2022 in gebruik te willen nemen.

Op de foto: containerkades aan het Delwaidedok

 

Inschrijven nieuwsbrief

Streep NL
Streep NL
Streep NL

Content Partners

logoIMmetrand

INDUMOTION

InduMotion vzw is de Belgische vereniging van fabrikanten, invoerders en verdelers van diensten en materiaal voor …

Lees meer ...

 

 

 

Partners

logopagina