Selecteer de taal

  • facebook logo
  • linkedin logo
  • twitter logo

Het Havenbedrijf Rotterdam en Yokogawa Electric Corporation zijn een haalbaarheidsstudie gestart naar het vergroten van de cross-industry integratie voor het efficiënt gebruik van energie in het Rotterdamse industriële cluster om zo bij te dragen aan ambitieuze regionale decarbonisatiedoelstellingen.

Een eerste scan toonde aan dat het optimaliseren van het gebruik van elektriciteit en nutsvoorzieningen tussen bedrijven kostenbesparingen tot 5% kan opleveren.

Individuele bedrijven in de petrochemische industrie hebben over het algemeen hun eigen activiteiten sterk geoptimaliseerd. Maar bezorgdheid over het onthullen van vertrouwelijke informatie belemmert hen vaak om 'over de schutting' te kijken en samen te werken met andere bedrijven in een industrieel cluster, ook al kan dit verdere energie- en grondstofbesparingen opleveren.  Het Havenbedrijf Rotterdam en Yokogawa willen deze barrière doorbreken door het vertrouwelijk delen van gegevens en diepere integratie binnen het cluster te faciliteren om de grote potentiële efficiëntiewinst van het optimaliseren van de productie binnen hele industriële clusters te ontsluiten. 

Door de integratie van meerdere nutsvoorzieningen, zoals warmte, elektriciteit en waterstof, kan de industriële flexibiliteit worden verhoogd, wat leidt tot nieuwe efficiëntieverbeteringen. Met betrekking tot elektriciteit bijvoorbeeld kan het verbruik "achter de meter" worden geoptimaliseerd tussen aangrenzende bedrijven om de piekvraag te beheren, wat ook kan helpen bij het voorkomen of verminderen van congestie van het elektriciteitsnet in het havengebied. Dezelfde aanpak kan worden uitgebreid door het gebruik van andere nutsvoorzieningen te orkestreren. Bedrijven die stoom produceren als bijproduct zouden er bijvoorbeeld voor kunnen kiezen om de productie op te voeren precies op het moment dat een naburig bedrijf meer stoom nodig heeft, zodat er geen warmte wordt verspild. Over het geheel genomen zou deze multi-utility aanpak een relevante bijdrage kunnen leveren aan energiebesparing en emissiereductie.

Als Europa's grootste haven en thuishaven van meer dan 200 industriële bedrijven, bevindt de haven van Rotterdam zich in een unieke positie om dit project te faciliteren en te implementeren ter ondersteuning van de energietransitie. Yokogawa kan gebruik maken van zijn simulatietechnologie die optimale productieplanning ondersteunt, oplossingen voor regionaal energiebeheer en adviesmogelijkheden om mogelijkheden voor efficiëntieverbeteringen in meerdere industriële systemen bloot te leggen.  

De twee bedrijven hebben al een pre-haalbaarheidsstudie afgerond waarbij gebruik is gemaakt van computersimulaties en vergelijkingen met activiteiten in het industriële cluster van de Rotterdamse haven om mogelijke besparingen op een aantal nutsvoorzieningen te identificeren. Dit werd gecombineerd met diepgaande workshops en rondetafelgesprekken met verschillende bedrijven die actief zijn in het gebied.

De pre-haalbaarheidsstudie toonde tot 5% efficiëntieverbeteringen aan door het gebruik van elektriciteit, warmte, stoom en grondstoffen zoals water en industriële gassen beter op elkaar af te stemmen, wat resulteert in lagere kosten en een kleinere koolstofvoetafdruk. Op de lange termijn kan een verdergaande integratie en optimalisatie binnen het industriële cluster besparingen opleveren die kunnen oplopen tot 10%. Op deze manier zou de regio Rotterdam zich kunnen ontwikkelen tot een "industriële sharing economy" waarin intensief delen van middelen en infrastructuur leidt tot zeer efficiënte operaties voor alle bedrijven in de regio.

Na deze veelbelovende eerste evaluaties zijn het Havenbedrijf Rotterdam en Yokogawa nu een haalbaarheidsstudie gestart met verschillende petrochemische en energiebedrijven in het cluster om concrete use cases te definiëren op basis van bestaande activiteiten. De eerste resultaten van de haalbaarheidsstudie worden eind 2023 verwacht. Als deze positief genoeg zijn, is de volgende stap het ontwikkelen van plannen voor het uitvoeren van praktijktesten met samenwerkende bedrijven in de haven vanaf 2024.  

 

Inschrijven nieuwsbrief

Streep NL
Streep NL
Streep NL

Content Partners

logoIMmetrand

INDUMOTION

InduMotion vzw is de Belgische vereniging van fabrikanten, invoerders en verdelers van diensten en materiaal voor …

Lees meer ...

 

 

 

Partners

logopagina