Selecteer de taal

 • facebook logo
 • linkedin logo
 • twitter logo

De Vlaamse Regering heeft voor het tweede jaar op rij neen gezegd tegen een pakket aanvragen van de universiteiten tot schrapping van Nederlandstalige (ingenieurs)opleidingen.

De universiteiten wilden 10 masteropleidingen voortaan alleen nog in het Engels aanbieden en de Nederlandstalige opleidingen stopzetten. De Vlaamse Regering heeft al deze aanvragen afgewezen. 'Vlaamse studenten hebben recht op een kwaliteitsvolle opleiding in hun eigen taal, van de kleuterklas tot het laatste jaar unief', zegt Vlaams minister van Onderwijs Ben Weyts.

'Engelstalige bachelor- en masteropleidingen kunnen wel degelijk, maar dat wil niet zeggen dat de Nederlandstalige varianten dan allemaal maar kunnen worden stopgezet. We gaan nooit toestaan dat ons hoger onderwijs ontnederlandst.'

Van de kleuterklas tot en met de hogeschool: de onderwijstaal in Vlaanderen is het Nederlands. Alleen in het hoger onderwijs kunnen er onder voorwaarden een beperkt aantal opleidingen ook in een andere taal - doorgaans het Engels - aangeboden worden. De Vlaamse Overheid vraagt dan wel dat er naast de anderstalige opleiding nog altijd een Nederlandstalige variant blijft bestaan in Vlaanderen, zodat Vlaamse studenten de opleiding altijd nog kunnen volgen in hun eigen taal. Als de hoger onderwijsinstellingen af willen van de Nederlandstalige variant voor een anderstalige opleiding, dan moeten ze daar een zeer goed gemotiveerde aanvraag voor indienen. 

De Vlaamse Regering heeft nu op initiatief van minister van Onderwijs Ben Weyts een pakket aanvragen van de universiteiten geweigerd, omdat er Nederlandstalige opties voor studenten dreigden te verdwijnen. Het is op zich erg uitzonderlijk dat dit gebeurt, maar de Vlaamse Regering doet het nu wel al voor het tweede jaar op rij. De universiteiten wilden dit keer 10 masteropleidingen voortaan alleen nog in het Engels aanbieden en niet meer in het Nederlands. De Vlaamse Regering heeft nu beslist dat studenten in de volgende opleidingen naast een Engelstalige optie ook een Nederlandstalige optie moeten behouden:

 • Master of Science in Engineering: Energy (KU Leuven) 
 • Master of Science in Nanoscience, Nanotechnology and Nanoengineering (KU Leuven)
 • Master of Science in Psychology: Theory and Research (KU Leuven)
 • Master of Science in Applied Sciences and Engineering: Applied Computer Science (VUB)
 • Master of Science in Engineering Physics (UGent) 
 • Master of Science in Industrial Engineering and Operations Research (UGent)
 • Master of Science in Engineering: Artificial Intelligence (KU Leuven)
 • Master of Science in Physics and Astronomy (VUB)  
 • Master of Science in Physics (KU Leuven)
 • Master of Science in Astronomy and Astrophysics (KU Leuven)

Als de Vlaamse Regering wel was ingegaan op alle aanvragen van de universiteiten, dan waren bestaande Nederlandstalige studierichtingen geschrapt. Zo zou de aanvraag vanuit de VUB om de Master in Physics and Astronomy met momenteel een 30-tal studenten alleen nog aan te bieden in het Engels ook geleid hebben tot het verdwijnen van de Master Fysica en Sterrenkunde aan de UGent: een studierichting met momenteel een 80-tal studenten die bewust kozen voor een Nederlandstalige opleiding.

De Vlaamse Regering geeft de hogescholen en universiteiten ruimte om hun internationale rol te spelen en om buitenlandse studenten en buitenlandse lesgevers aan te spreken.  Bovendien verduidelijkt Weyts in het volgende verzameldecreet ook dat de Nederlandstalige alternatieven voor anderstalige opleidingen net zoals alle andere Nederlandstalige opleidingen deels anderstalig kunnen zijn (tot 18,33% in de bachelors en tot 50% in de masters). Maar Vlaamse studenten moeten ook hogere studies kunnen volgen in hun eigen taal. Het Nederlands moet voor Weyts een volwaardige wetenschappelijke en academische taal blijven. 

'Ik ben niet het soort flamingant die met een Frans brood onder de arm zal sterven van de honger', zegt Weyts. 'En ik heb zelfs begrip voor de universiteiten die willen ingaan op de vragen van sommige sectoren en die meer buitenlandse studenten willen. Maar dat mag niet ten koste gaan van de Vlaamse studenten. Ons academisch aanbod moet toegankelijk en democratisch blijven. En dat betekent dat Nederlands een volwaardige hoger onderwijstaal moet blijven.'

 

 

Inschrijven nieuwsbrief

Streep NL
Streep NL
Streep NL

Content Partners

logoIMmetrand

INDUMOTION

InduMotion vzw is de Belgische vereniging van fabrikanten, invoerders en verdelers van diensten en materiaal voor …

Lees meer ...

 

 

 

Partners

logopagina