Selecteer de taal

  • facebook logo
  • linkedin logo
  • twitter logo

Ongeveer een jaar geleden startte EEG Group met zijn eigen volwaardige prefabafdeling.

De bouwgroep nam toen deze beslissing op basis van de vaststelling dat prefabriceren heel wat voordelen biedt op het vlak van tijdmanagement, groepscohesie en logistiek. Een jaar later kan EEG Group terugblikken op enkele mooie realisaties die dankzij prefabricatie zeer efficiënt verliepen.

Ondertussen is de prefab afdeling bij EEG Group bijna één jaar oud. De bouwgroep heeft de vele voordelen voor mens, milieu en opdrachtgever van prefabricatie ondertussen kunnen ondervinden:

  • Beter voor de mens: prefabricatie laat toe om installatiewerken te verplaatsen van de werf (waar weers- en werkomstandigheden niet altijd eenvoudig zijn) naar een werkplaats, verzacht zo ook het fileleed; het zorgt er ook voor dat mensen met minder technische bagage kunnen werken onder supervisie van meer ervaren collega’s en zo kunnen groeien en evolueren in hun job
  • Beter voor het milieu: prefabricatie laat toe om de vele korte en kleine transporten naar de werf te beperken tot beperkter transport van grotere elementen die logistiek en naar timing toe beter georganiseerd kunnen worden; er is vanzelfsprekend ook minder afval omdat wat overblijft van materiaal zich beter leent tot hergebruik
  • Beter voor de opdrachtgever: door prefabricatie wordt de foutenmarge beperkt vermits elke geprefabriceerde module onderworpen wordt aan een strenge kwaliteitscontrole alvorens naar de werf te worden vervoerd

Deze voordelen lijken op het eerste gezicht eenvoudig te realiseren maar in de praktijk vergen de prefabactiviteiten veel voorafgaand studiewerk, veel coördinatie en overleg met zowel de opdrachtgever als de algemeen aannemer.

VERSCHILLENDE ELEMENTEN

Het voorbije jaar heeft de eigen prefabafdeling, gevestigd in de gebouwen van EEG in Gavere, een grote bijdrage geleverd aan verschillende projecten van EEG Group.

Maarten Nuytten, COO bij EEG Group, is blij met wat de afdeling totnogtoe heeft gebracht: 'Met onze prefabafdeling hebben we inmiddels al heel wat diverse bouwprojecten efficiënter gemaakt. Zo prefabriceerden we al meer dan 200 prefab energiemodules voor nieuwbouwprojecten als w.e.s.t in Roeselare, Stenehof in Oostende en nog diverse andere projecten. Binnenkort startten we met 220 energiemodules voor een woonproject in Brussel. Voor verscheidene klanten worden prefab sprinklerinstallaties geproduceerd alsook volledige technische ruimtes voor de energieproductie van bijvoorbeeld het Landmarkgebouw van UZ Brussel. In onze eigen prefabafdeling realiseren we verschillende elementen en dat is een positieve vaststelling. En we kunnen nog veel meer realiseren in prefab: dat kan gaan van het vervangen van leidingen door horizontale en verticale energiestraten die geplaatst worden in valse plafonds en technische schachten of kokers, het voorbereiden van volledige technische ruimtes en technische skids, modulaire repetitieve systemen, tot het samenvoegen van onderdelen in pakketten om op de werf te assembleren, …'

T3-TECHNIEKENKOKERS

Momenteel draait de prefabafdeling van EEG Group op volle toeren. Voor het Arresthuis in Antwerpen prefabriceert EEG Group momenteel 220 T3-techniekenkokers. Deze kokers bevatten de technieken van drie verdiepingen hoog. Alle technieken worden geprefabriceerd in verticale frames van 11,5 m hoog, 3 m breed en 50 cm diep. Het gaat onder meer om sprinklerleidingen, ventilatie, warm/koud water, sanitaire afvoer, jachtbakken, kraanwerk, kabelbanen, verdeelborden tot de sensoren voor het meten van de luchtvochtigheid. Half juni vertrekken deze kokers richting Antwerpen waar ze ter plaatse gemonteerd zullen worden.

BEHEERSING VAN HET HELE PROCES: VAN BIM-DESIGN TOT MONTAGE

Voor Maarten Nuytten, COO bij EEG Group, gaat prefabriceren veel verder dan het vooraf maken van bouwelementen. 'Het is een aanpak die gestuurd wordt vanuit onze focus op duurzaam bouwen. We starten vanuit BIM voor digitaal en modulair ontwerp, creëren de juiste voorwaarden om de technieken in prefab te realiseren en staan uiteindelijk ook in voor de montage van de geprefabriceerde elementen op de werf.'

Uniek in dit hele proces is dat EEG Group alle etappes beheerst en coördineert. En dat de technologiegroep prefab ook inzet voor complexe realisaties.

CEO Didier Vanden Broucke is opgetogen met de evolutie van de eigen prefabafdeling: 'We hebben dankzij onze eigen prefabafdeling het voorbije jaar het verschil kunnen maken in heel wat nieuwbouwprojecten. Onze focus op design & build-projecten en onze expertise in multitechnieken zullen ons zeker helpen om onze prefabafdeling nog efficiënter in te zetten in de toekomst. Wat ons betreft zijn de mogelijkheden van een multitechnieken-aanpak in prefab eindeloos. Voor ons is het duidelijk dat prefabricatie de volgende stap is in onze strategie om als multi-technische integrator een gesprekspartner te zijn van de opdrachtgever. Wij zijn er ook van overtuigd dat alle schakels in het bouwproces op een andere manier zullen moeten nadenken alvorens er beslissingen worden genomen. Prefabricatie vereist immers eenduidige beslissingen vroeg in het bouwproces. Grote modules die elders dan op de werf zullen worden gemaakt zullen almaar meer worden toegepast. Voor ons is prefabricatie is de volgende stap in de industrialisatie van het bouwproces. EEG is meer dan klaar om die volgende stap te zetten.'

 

Inschrijven nieuwsbrief

Streep NL
Streep NL
Streep NL

Content Partners

logoIMmetrand

INDUMOTION

InduMotion vzw is de Belgische vereniging van fabrikanten, invoerders en verdelers van diensten en materiaal voor …

Lees meer ...

 

 

 

Partners

logopagina