Selecteer de taal

  • facebook logo
  • linkedin logo
  • twitter logo

Hier leest u de volledige reactie van het STEM platform: 'Geef levenskracht aan TSO en BSO!'

'Een van de drama’s in onderwijsland volgt uit een beslissing van de vorige regeerperiode. Het onderwijs dat onze jongeren moet voorbereiden op het tweede, derde en vierde kwart van de 21ste eeuw, blijft ingebed en opgesloten in structuren en kaders van de vorige eeuw. De schotten tussen KSO, BSO, TSO en ASO uit de jaren vijftig van vorige eeuw, en het bijhorende watervaldenken, blijven het denkkader van het Vlaams secundair onderwijs. Onbegrijpelijk', aldus het STEM platform.

'Dat is de oorzaak van veel ellende die beschreven wordt in de reacties hierboven. Dat zet onder meer directies van ASO en TSO tegenover elkaar in een strijd om leerlingen, terwijl die beiden deel zouden moeten uitmaken van dezelfde school die een continuüm van richtingen moet bieden. Daarin kan een abstracte STEM-richting perfect functioneren naast een IW-richting en meer concrete STEM-richtingen zodat elke leerling, zonder watervaldenken, de richting kiest die het meest aansluit bij zijn talenten en niet bij een of ander zinloos prestigestreven dat nu wordt opgedrongen aan leerlingen en ouders en waarin leerkrachten dan noodgedwongen moeten meegaan.' 

'In landen als Finland zijn flexibele leerwegen – STEM en Kunst en Creatie bijvoorbeeld – al lang praktijk. Wie heeft ooit een betere voorbereiding op Design en Productontwikkeling gezien?'

Een ander euvel is het ‘vakjesdenken’. Eindtermen en alles wat het onderwijs moet nastreven, wordt - onder druk van de leerplannen en een rigide interpretatie van de regels - bijna altijd vertaald in vakken en vakjes die elke week gedurende 50 minuten gegeven worden waarna iemand anders uit een ander vakje komt tappen. Dat schept demotivatie en een onnodige tegenstelling tussen algemene en technische vakken.

'Als jongeren van het BSO Engels moeten leren in zo’n vakje, motiveert dat niet en kom je altijd tijd tekort. Moet je Engels voor die jongeren schrappen? Neen, alstublieft niet. Drie kwart van de handleidingen en de youtubefilmpjes die hen later zullen leren hoe een nieuwe methode of een nieuw apparaat te gebruiken, zullen Engelstalig zijn. Maar met projectwerk en geïntegreerd werken is het perfect mogelijk de juiste doelstellingen Engels te bereiken in een afdeling mechanica of haartooi. Men moet scholen helpen in die richting te gaan in plaats van dat tegen te werken en algemene en technische vakken tegen elkaar op te zetten. Alsof technische vakken trouwens niet evenzeer algemeen vormend kunnen zijn. Het maatschappelijk nut van STEM-opleidingen is hoe langer hoe meer de basis van hun aantrekkingskracht.'

'We begrijpen dat er momenteel zeer veel frustratie leeft in TSO en BSO. Men moet echter niet strijden vanuit de denkkaders die TSO en BSO in het verdomhoekje zetten. Daar moeten we van af. Meegaan in de oude gedachten, doet ons niet vooruitgaan. We moeten met nieuwe denkkaders werken. Het STEM-platform is graag bereid die samen met de mensen van TSO en BSO te zoeken; we zijn natuurlijke bondgenoten.'

Belangrijk in dat kader zijn de hefbomen die leerkrachten geboden wordt om zich te professionaliseren. 'Er is daarvoor 65 euro per kop en per jaar. Dat is toch om te wenen? Hoe kunnen leerkrachten de passie om levenslang bij te leren, en de zelfregie bij het leren, overdragen op hun leerlingen als zijzelf daar nauwelijks de kans toe krijgen?'

'De Regionale Technologische Centra (RTC’s) – overkoepeld door een Vlaams STEM-centrum - zouden een belangrijke hefboom kunnen zijn voor de professionalisering van alle leerkrachten die STEM in hun vaandel dragen. Er zijn de jongste tijd ook stappen gezet om de overstap van het economisch leven naar het onderwijs aantrekkelijker te maken. Er wordt eindelijk ook gedacht aan hybride leerkrachten die deels in het onderwijs en deels in het bedrijfsleven werken. Dat zijn hoopgevende signalen.'

 

 

 

Inschrijven nieuwsbrief

Streep NL
Streep NL
Streep NL

Content Partners

logoIMmetrand

INDUMOTION

InduMotion vzw is de Belgische vereniging van fabrikanten, invoerders en verdelers van diensten en materiaal voor …

Lees meer ...

 

 

 

Partners

ledensept2022