Selecteer de taal

  • facebook logo
  • linkedin logo
  • twitter logo

Geschikte watervoorziening bepaalt het tempo van onze economie. Geen water? Dan ook geen werk en geen welvaart.

Recent onderzoek concludeert dat de 15 meest waterintensieve sectoren goed zijn voor één op de vier jobs in Vlaanderen. Lees in het nieuwe dossier van Automation Magazine nr 231 alles over watertechnologie.

De waterintensieve sectoren situeren zich in belangrijke mate binnen de maakindustrie, die indirect nog eens meer jobs creëert. Inmiddels is er (een beetje) goed nieuws: in België daalde de waterstress tussen 2010 en 2019 van 73,13 naar 54,07 %.

Een efficiënte waterbevoorrading tegen een competitieve prijs is economisch van cruciaal belang, ook om internationale investeringen aan te trekken. Vlaams minister van Economie en Innovatie Jo Brouns benadrukt dat ook de industrie kan helpen om de droogteproblematiek aan te pakken. ‘Het is om die reden dat we de afgelopen twee jaar ook 10 miljoen euro hebben geïnvesteerd via de Blue Deal in waterbesparende maatregelen bij de bedrijven. Daarom lanceerden we ook waterscans, waar bedrijven nu een beroep op kunnen doen om hen meer inzicht te geven in hun watergebruik en hen zo bewuster te maken van duurzaam waterbeheer in hun processen.’

Wat uit het centrale dossier in dit nieuwe nummer van Automation Magazine alvast blijkt is de bewustwording dat waterverbruik een grote economische impact heeft. De algemene boodschap is nu dat regenwater zo traag mogelijk moet worden afgevoerd naar de grotere rivieren. Zo krijgt het de kans om te infiltreren in de grondlagen. Zoals u zal lezen wordt in ons land volop aan de modernisering van het drinkwaternet gewerkt. Wallonië is hier een pionier: bij de Société wallonne des eaux wordt het netwerk momenteel omgevormd tot een voorbeeldinstallatie.

Technische innovatie wordt eveneens een oplossing voor onze watertekorten. We proberen immers van zeewater door ontzilting zoet/drinkbaar water te maken. Vooral het energieverbruik van ontzilting is een factor die de ontplooiing van dergelijke technieken op grote schaal in de weg staat, terwijl ook het afvalprobleem van de reststromen beter aangepakt moet worden. Maar technologie staat niet stil, klik op de cover van AM231 om het hele dossier te lezen:

AM231NL3

 

 

 

Inschrijven nieuwsbrief

Streep NL
Streep NL
Streep NL

Content Partners

logoIMmetrand

INDUMOTION

InduMotion vzw is de Belgische vereniging van fabrikanten, invoerders en verdelers van diensten en materiaal voor …

Lees meer ...

 

 

 

Partners

ledensept2022